„Мини Марица-изток” ЕАД внедри нова техника за височинни ремонти

Камион с повдигаща се работна платформа (автовишка) и с висока проходимост за работа в условията на открит добив на въглища влезе в експлоатация в началото на годината в „Мини Марица-изток” ЕАД.

avtovishkaНовата техника ще се използва от Електроснабдителен район „Марица-изток” в трите рудника на дружеството при експлоатацията и ремонта на електропреносна мрежа от 110 kV, при поддръжката на електропроводи от 6 и 20 kV, както и за извършването на височинни ремонти на тежкото минно оборудване.Електроенергийното стопанство на „Мини Марица-изток” ЕАД се състои от 21 електропровода 110 kv с обща дължина 175,740 км.

Максималната работна височина на автовишката е 40 метра, а максималният страничен досег - 30 метра с ъгъл на въртене 360 градуса. Машината е допълнително осигурена за по-добра стабилност за работа в условията на открит въгледобив.

Автовишката е последната доставка по инвестиционната програма на „Мини Марица-изток” ЕАД за 2016 година за подмяна на спомагателната техника.

www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни