"Мини Марица-изток" внедри два рехабилитирани багера

Два рехабилитирани кофововерижни багера ERs 710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е ключова задача в инженерния план за развитието на дружеството.

Тя гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса Марица изток.

bagerДоговорът за „Рехабилитация на електрическата част и подмяна на системата за управление на багери ERs 710” е сключен през декември 2016 г. с „Обединение Багери ЕRs 710“, с партньори в обединението: "Актемиум Беа Балкан", "Енергоремонт холдинг" и "Българска енергетика", на обща стойност 7 606 900 лева. Първият багер ERs 710 е пуснат в експлоатация на 15 септември 2017 г. в рудник „Трояново - 1“, вторият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 3 ноември в рудник „Трояново - 3“. Рехабилитацията на третия багер ERs 710 в рудник „Трояново - 1“ще започне през май 2018 г.

Ефектът от завършените проекти е повишаването на ефективността на работа и минимизирането на авариите и разходите за експлоатация и поддръжка.

За системата на управление на този тип багери е избрана високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа (ProfiBus, Profinet). Въртящите и ходовите механизми са преоборудвани с честотни преобразуватели. Новите електроуредби са поставени в реконструирани и прахоуплътнени електрически зали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление са оборудвани с удобни операторски пултове, нови монитори с LCD дисплеи и климатици.

За 2017 г. очакваното изпълнение на инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД е 60 млн. лева.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24