Мини Марица-изток ЕАД реализира добив от над 30 млн. това въглища

„Мини Марица-изток” ЕАД реализира добив от над 30 млн. това въглища

„Мини Марица-изток” ЕАД реализира добив от 30 337 319 тона въглища през 2017 г., което е с 2 837 319 тона повече от плана за годината, съобщиха от пресцентъра на най-голямото въгледобивно дружество в България.

Това е в резултат на преодоляването на форсмажорни обстоятелства, свързани с компенсирането на студения резерв при рекордно ниските януарски температури и на недостига на воден ресурс за производство на електроенергия от ВЕЦ. Дружеството гарантира сигурността на енергийната система на страната. През 2017 г. достигна върхово постижение в добива на въглища при зимни условия - 119 влака на денонощие, без аналог в историята на дружеството.

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток ”ЕАД Андон Андонов и мениджърският екип благодарят на работещите в дружеството за проявения висок професионализъм през 2017 г. - 65-ата година в историята му. Гъвкавата политика на управление осигури изпълнението на заявките на контрагентите от Източномаришките централи. Дружеството приключи годината без просрочени плащания и изпълнява задълженията си към социалните партньори и работещите в него.

Инженерните планове за периода 2018 - 2020 г. са амбициозни и ще подготвят дружеството за развитието му след 2020 г. „Мини Марица-изток” ЕАД се нуждае от устойчиво развитие и то е необходимо за стабилността на българската енергетика.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема