Мини Марица-изток реализира икономии от над 2 млн. лева

„Мини Марица-изток” реализира икономии от над 2 млн. лева

Икономии в размер на 2,4 млн. лв. са реализирани в „Мини Марица-изток” ЕАД през 2017 г. Те са резултат от успешно завършен проект по договор ММЕ/D Лот А „Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване.

Проектът е изпълнен от “Сименс” ЕООД. Общата стойност на договора е 898 668 евро, като 70% от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Международен фонд „Козлодуй” – администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Компенсирането на реактивната мощност на тежкото минно оборудване е изпълнено индивидуално и обхваща 180 минни машини. Инсталирани са кондензаторни батерии с обща мощност 106 MVAr, а старите маломаслени прекъсвачи са подменени с вакуумни контактори.

Освен положителния финансов ефект за дружеството е оптимизирана работата на трансформаторите, захранващите линии и комутационна апаратура, намалени са загубите при пренос на енергия и падовете на напрежение. Постигнатите технико-икономически резултати в дългосрочен план разкриват приоритетите за енергийното стопанство на „Мини Марица-изток” ЕАД, свързани с повишаване на енергийната ефективност в дружеството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема