Област Стара Загора е трета по размер на средната работна заплата

Област Стара Загора е трета по размер на средната работна заплата

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2018 г. е 1018 лв., за февруари - 1019 лв. и за март - 1119 лева. През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1052 лв.

Тя намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 18.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.7%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 9.2% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ - с 20.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след София град (1456 лв.) и София област (1074 лв.), съобщиха от Териториално статистическо бюро "Югоизток".

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема