В село Ягода ще бъде изграден комплекс за социални дейности

Община Мъглиж придоби четири имота, които са частна държавна собственост. Това са сгради на бившето Трудово възпитателно училище "Тодор Самодумов" в село Ягода, с обща площ 50 дка, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Стара Загора.

Георги Ранов и Господин ГосподиновДоговорът за безвъзмездното прехвърляне на собствеността беше подписан между областния управител на Стара Загора Георги Ранов и кмета на Мъглиж Господин Господинов.

Сградите са строени в периода 1938 - 1940 г. и са почти разрушени, защото не се стопанисват от години. В бюджета на Община Мъглиж за следващата година ще бъдат предвидени средства за събарянето на част от тях.

На мястото на бившето ТВУ се предвижда да бъде изграден комплекс за социални дейности и да се обособят терени за спорт и отдих.

„Имаме идея на част от парцела да бъдат построени няколко жилища за социално слаби и възрастни семейства с наши средства и с финансова помощ и от тяхна страна” - каза Господин Господинов.

www.infoz.bg

На подобна тема