Продажбата на бившата сграда на АГ комплекса не е одобрена от Общинския съвет

Общинските съветници на Стара Загора не одобриха продажбата на бившата сграда на бившия АГ комплекс в града. Предложението за отказ подкрепиха 46 от съветниците, а само 1 гласува против. В рамките на заседанието беше изслушан директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ проф. д-р Йовчо Йовчев. Той подчерта, че казусът със сградата е от дълго време.

Предложеният още през 2019 г. вариант със замяна и придобиване на собственост от Община Стара Загора е получавал откази два пъти от акционерите. По време на сесията стана ясно, че Общинския съвет не е в състояние да предотврати продажба, но категорично потвърждава становището си и упълномощава представителя си да гласува против подобно предложение. Представител на Общината в предстоящото Общо събрание на акционерите на Университетската болница на 17 юни ще бъде доц. Емил Славов.

По време на 39-ото си редовно заседание старозагорските общински съветници приеха с 33 гласа „за“ на второ четене Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и своя Етичен кодекс.

ObS 1

На първо четене беше подкрепено изменението на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Предложението цели да се постигне облекчена процедура при определяне на размера на финансовата подкрепа и тя в по-голяма степен да отчита ръста на цените на стоки и услуги.

Местният парламент прие годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Разгледани и подкрепени бяха още Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора за 2022 г. и отчета за изпълнението на програмата за изминалата година.

Общинския съвет на Стара Загора определи д-р Антония Тодорова, началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“, за представител на Общината в Комисията за изработване на областната аптечна карта.

В зала беше прочетена и гласувана Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

В края на заседанието музикален поздрав с цигулка отправи Богумил Кралев.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема