Осигурени са 200 млн. лева за туристически атракции

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява 200 млн. лева за развитие на туристическите атракции по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г., съобщиха от пресцентъра.

Допустими кандидати са Министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло с комбинирано финансиране – чрез кредит и субсидия, тъй като проектите по нея ще реализират приходи.

headerfest100 млн. лева от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете, и 100 млн. лева – чрез безвъзмездни средства по процедура „Развитие на туристически атракции“. Проектите трябва да са насочени към консервация, опазване и популяризиране на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Те ще се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и от финансов инструмент (под формата на нисколихвено кредитиране), след извършване на оценка на бизнес плана от страна на финансовия посредник. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде предоставяна на проектен принцип по предложение на фонд-посредника, отпускащ нисколихвено кредитиране, след оценка на жизнеспособността на идеята и ефектите за постигане на икономическа активност и заетост като основни цели на оперативната програма.

Процедурата цели създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. В този смисъл ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи.

Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50% от общата стойност на комбинираното финансиране, в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и анализ на риска.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 23 февруари (включително), по официален път или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема