Носене на защитна маска за лице се въвежда за градски транспорт и някои обекти в област Стара Загора

Носене на защитна маска за лице се въвежда за градския транспорт и някои обекти в област Стара Загора

Временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора за срок от 22 юли до 22 август се въвеждат със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Станимир Станков. Носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба става задължително за всеки, който се намират в лечебни заведения, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, аптеки, оптики, дрогерии, градски транспорт на територията на област Стара Загора.

Когато човек се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазва физическа дистанция от 1,5 метра.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 метра между хората, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

Ще се провежда засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за ковид, както и за други остри заразни болести, се казва още в заповедта на РЗИ – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg


Живко Тодоров: „Ще бъдем безкомпромисни с качеството на възстановяване на инфраструктурата след ремонта на „Водоснабдяване и канализация“. Имаме много забележки по изпълнението на дейности от ВиК проекта, който се изпълнява в Стара Загора. В непрекъснат диалог сме с дружеството, за да коригираме проблеми при възстановяването на улиците. Тази наша борба ще продължи, докато не видим добър краен резултат.“


Koledna elha

новини в сайта RSS емисия facebook twitter youtube subscribe ilko gruev Четете в Telegram Viber infoz.bg в Гугъл новини

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber