Носене на защитна маска за лице се въвежда за градски транспорт и някои обекти в област Стара Загора

Носене на защитна маска за лице се въвежда за градския транспорт и някои обекти в област Стара Загора

Временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора за срок от 22 юли до 22 август се въвеждат със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Станимир Станков. Носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба става задължително за всеки, който се намират в лечебни заведения, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, аптеки, оптики, дрогерии, градски транспорт на територията на област Стара Загора.

Когато човек се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазва физическа дистанция от 1,5 метра.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 метра между хората, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

Ще се провежда засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за ковид, както и за други остри заразни болести, се казва още в заповедта на РЗИ – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24