ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключи годишната профилактика на съоръженията си

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши в срок годишната профилактика на четирите си енергоблока и е в готовност да работи на пълна мощност. Ремонтните дейности, за които бяха ангажирани допълнително и външни изпълнители, се проведоха при най-строги мерки за безопасност на съоръженията, процесите и хората. „Като една от най-големите производствени мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата електроцентрала е ключов компонент от енергийната система на страната. 

Знаем, че в зимния сезон, когато ще е нужна повече енергия на социално поносими цени, нашата стабилна работа ще е от изключително значение и затова се стараем съоръженията да са в изрядно състояние. Сега сме напълно подготвени централата да работи на пълен капацитет за нуждите от електроенергия на българския пазар“ - обясни инж. Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Годишният планов ремонт на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна в началото на юни. Профилактиката на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия. В хода на ремонтната кампания на територията на централата участие вземат десетки външни фирми-подизпълнители и над 1000 души техен персонал, както и инженери и специалисти на „КонтурГлобал“.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

TEC CG Maritsa East 3

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема