AI през 2024 г. Как ще се развие изкуственият интелект

AI през 2024 г. Как ще се развие изкуственият интелект?

Всяка технология преминава през своята еволюция. А често има и ясен начален момент. Корените на изкуствения интелект са назад в годините, но катализатор за бума, на който сме свидетели сега, беше моделът ChatGPT и по-скоро публичното му предлагане в края на 2022 г. Според проучване за нововъзникващите технологии през 2023 г. повече от половината анкетирани технологични компании са интегрирали генеративен изкуствен интелект в своите бизнес операции в рамките на една година.

С огромния ръст на изкуствения интелект (AI) през 2023 г. трябва да се запитаме: какво предстои през 2024 г.? Ще се превърне ли тази технология в стабилна система? Хазика Саджид, автор с опит в тематиката за изкуствения интелект, прави 6 смели прогнози за иновации, които може да впрегнат използването на изкуствения интелект през 2024 г. Преди това нека набързо да обобщим бурната за изкуствения интелект 2023 г. и след това ще погледнем и какво крие бъдещето.

2023 – една година AI

Януари: От ноември 2022 г. ChatGPT бележи началото на експлозивния растеж на изкуствения интелект. До януари 2023 г. ChatGPT стана най-бързо достъпната услуга със 100 милиона месечно активни потребители (за период от 2 месеца!).

Февруари: Google обявява „Бард“ (Bard) като конкурент на ChatGPT. Започнаха AI войните.

Март: OpenAI (компанията създател на ChatGPT) прави значителен напредък с пускането на GPT-4, API* за ChatGPT и неговия модел за преобразуване на текст в говор Whisper.

Април: Google обявява Google DeepMind, обединявайки екипите на Google Research и DeepMind.

Май: Microsoft обявява AI асистент за Windows 11 (Copilot). NVIDIA достига пазарна капитализация от 1 трилион долара, като компанията за видео чипове е подхранвана от бума на изкуствения интелект.

Юни: Европейският парламент прие три резолюции относно изкуствения интелект, които засягат различни аспекти на регулацията на тази технология, като правата върху интелектуалната собственост, етичните принципи и гражданската отговорност.

Юли: Meta обявява своя LLM модел (голям езиков модел) с отворен код Llama 2. Anthropic пуска конкурент на ChatGPT, наречен Claude-2.

Август: Quora обявява свой собствен AI чатбот, наречен Poe.

Септември: Amazon прави исторически Инвестиция от 4 милиарда долара в конкурента на OpenAI Anthropic.

Ноември: Илон Мъск обявява AI чатбот за X, наречен Grok. Възниква хаос с борда на OpenAI, тъй като Сам Алтман е уволнен за кратко като главен изпълнителен директор и по-късно възстановен.

Декември: Google обявява „Близнаците“ (Gemini), неговият мултимодален AI модел.

AI през 2024 г. Какво предстои?

6 prognozi ai
  • Прогноза №1: Засилено регулиране и необходимост от правила

Изкуственият интелект се развива бързо и технологията ще бъде подложена на засилен контрол от страна на регулаторните органи. Това е видно от събития от 2023 г. които доведоха до директиви за изкуствения интелект в Европейския съюз и изслушвания в Сената на САЩ по темата. Липсата на регулиране стана проблем и в частния сектор и предизвика редица правни и други спорове. Предвиждаме, че 2024 г. ще отбележи важен момент в социално и юридическо отношение за изкуствения интелект по отношение на това за какво трябва да се използва и как трябва да се използва.

  • Прогноза №2: Възходът на мултимодалния изкуствен интелект

След големите езикови модели (LLM), дифузионните модели и генеративния изкуствен интелект, ще видим още по-мощни нови начини за взаимодействие между различни области, базирани на технологията. През 2024 г. ще се появи мултимодален AI. С това потребителите могат да използват изображения, реч, цифрови данни и т.н., за да взаимодействат интуитивно с AI системите. Някои модели ще бъдат погълнати или ще се слеят с други.

GPT-4 на OpenAI има мултимодални възможности в изследователски настройки с функции, налични в ChatGPT+ и версиите за корпоративни потребители.

  • Прогноза №3: ​​Личните асистенти с изкуствен интелект като „втори пилоти“ ще придобият популярност

Предвиждаме, че изкуственият интелект ще позволи на всеки потребител да има свои собствени персонализирани асистенти, които да му помогнат да постигне повече с по-малко усилия. Освен това на пазара ще се появи нов вид хардуер, като „опаковка“, чрез която потребителите ще получат AI асистент, предлагащ по-персонализирано взаимодействие, най-вече чрез гласови команди и с възможност за индивидуално обучение.

Ако днес поискате от Google Assistant или Siri да резервират полети или да ви поръчат обяд, най-доброто, което могат да направят, е да кажат: „Да, разбира се, ето няколко уебсайта, където можете да резервирате полети или да поръчате храна…“, без действително да изпълнят задачата. Бъдещите устройства ще са способни да получат достъп до ваш акаунт и да направят конкретната поръчка с нужната прецизност, без да се налага да отваряте сайт или апликация на телефон и без да кликате върху бутони и линкове. Приложението на асистента може да се обвърже със стрийминг на музика, гледане на филми, транспорт, банкиране, взаимодействие със социални медии и стотици други сфери.

Компаниите ще въведат модела на асистента и на работните места. Ще могат да обучават модели с изкуствения интелект с уникални вътрешни данни, за да създават служебни AI асистенти, което позволява на хората им да работят по-ефективно и целенасочено с личен AI помощник при изпълнение на работни задачи.

  • Прогноза №4: AI Deepfakes ще направи дезинформацията и политическата пропаганда по-големи проблеми

Цифровата дезинформация и нейното влияние върху политиката са широко разпространен проблем още от появата на социалните медии. Но сега, с възхода на генерираната от AI мултимедийна пропаганда (deepfakes), проблемът ще бъде умножен в пъти.

Особено с изборите в САЩ през 2024 г и други части на света, възможността да разберете дали определено видео, аудио или изображение е реално или генерирано от AI ще стане важен проблем.

  • Прогноза №5: Начинът, по който търсим информация онлайн, ще се промени

Днес търсенето на информация онлайн преминава през въвеждане на нещо в търсачка и получаване на резултати от заявката, водещи към различни уебсайтове. Но сега, с появата на напреднали модели като Bard и ChatGPT, начинът, по който търсим информация, вече се промени.

Предвиждаме, че LLM ще действат повече като надеждни партньори за диалог, позволявайки по-задълбочен, интуитивен и контекстуален достъп до знания. Освен това, това ще бъде подкрепено от LLMs, предоставящи подходящи връзки към уебсайтове, където потребителят може да отиде, за да провери информацията. Това всъщност е моделът по-който върви от месеци чатботът на Bing – търсачката на „Макрософт“

  • Прогноза №6: Биотехнологиите ще бъдат най-големият потребител на AI

Въздействието на AI през 2023 г. беше бързо и обхвана различни индустрии. Въпреки че биотехнологиите може да не са доминирали в обществения разговор, това е една индустрия, която ще има най-силно въздействието на AI.

Способността на AI да взема сложни данни и да помага за извличането на значими резултати е забележителна. Биотехнологичната индустрия ще се възползва от това. Например в геномиката и редактирането на гени, изследователите вече могат да анализират сложни генни данни, за да идентифицират огромни масиви от данни. Това може да помогне за разбирането на генетичните заболявания и дори да очертае предварително какъв ще бъде резултатът от дадена генна модификация.

Ако 2023 беше годината, в която изкуственият интелект привлече общественото внимание, 2024 ще бъде годината, в която технологията ще затвърди своето присъствие в различни и все повече сфери на живота. Това ще включва пробиви в медицината и биотехнологиите, нови начини за взаимодействие с технологиите чрез мултимодален AI, лични и служебни асистенти и още много…


* API е приложно-програмен интерфейс. Това е вид софтуерен интерфейс, който предлага услуга или възможност за комуникация между различни компютърни програми или компоненти. API определя как да се използват или изпълняват определени функции, методи или заявки, които са част от дадена система или библиотека и дава на потребителя полезен и опростен механизъм за постигане на конкретна цел.

ai 

новини Стара Загора  www.infoz.bg