Мини Марица-изток ЕАД въвежда в експлоатация два нови роторни багера

„Мини Марица-изток” ЕАД въвежда в експлоатация два нови роторни багера

„Мини Марица-изток” ЕАД ще въведе в експлоатация на два нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L. Те са на стойност 25,8 млн. евро. 50% са финансирани по линия на Международен фонд „Козлодуй“, а останалите са собствени средства на въгледобивното дружество. Изпълнител на монтажните дейностите е българо-полският консорциум „Famur – Българска енергетика“.

Багерите ще бъдат въведени в експлоатация на територията на рудник „Трояново – север“.

Церемония по предаване за екзплоатация за роторни багери

Европейското законодателство поставя нови предизвикателства пред нас и все по-високи изисквания в областта на енергетиката и въгледобива. Едно от условията да отговорим на тези предизвикателства и да бъдем конкурентоспособни е непрекъснатото повишаване на производителността на труда и ефективността на производството чрез обновяване на техническия парк. Това е политиката, която следва „Мини Марица-изток“ ЕАД и днес сме свидетели на една сериозна стъпка за нейното изпълнение“. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по предаване за експлоатация на два нови роторни багера в дружеството. Тя акцентира върху факта, че въвеждането в експлоатация едновременно на две машини от този тип се случва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Това е свидетелство за сериозната ангажираност на ръководството на компанията за обновяване на техниката – условие за ефективност и конкурентоспособност на производството.

"Днес е хубав ден за българската енергетика и за „Мини Марица-изток”. Българо-полският консорциум „Famur – българска енергетика“ предаде два нови багера за функционални тестове преди въвеждането им експлоатация, което се случва за първи път в историята на дружеството” – каза изпълнителният директор инж. Андон Андонов.

mmi bageri

Изказване на министъра на енергетиката Теменужка Петкова при церемонията за въвежда в експлоатация два нови роторни багера

Изказване на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов при церемонията за въвежда в експлоатация два нови роторни багера

21040044

Прессъобщение на Министерството на енергетиката

В сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие „Мини Марица-изток“ ЕАД модернизира производството на въглища

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в церемония по предаване за експлоатация на два нови роторни багера в дружеството

„Европейското законодателство поставя нови предизвикателства пред нас и все по-високи изисквания в областта на енергетиката и въгледобива. Едно от условията да отговорим на тези предизвикателства и да бъдем конкурентоспособни е непрекъснатото повишаване на производителността на труда и ефективността на производството чрез обновяване на техническия парк. Това е политиката, която следва „Мини Марица-изток“ ЕАД и днес сме свидетели на една сериозна стъпка за нейното изпълнение“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по предаване за експлоатация на два нови многокофови роторни багера в дружеството. Тя акцентира върху факта, че въвеждането в експлоатация едновременно на две машини от този тип се случва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Това е свидетелство за сериозната ангажираност на ръководството на компанията за обновяване на техниката – условие за ефективност и конкурентоспособност на производството.

Енергийният министър припомни позицията на правителството, че през следващите години България ще продължи да разчита на производството на електроенергия от въглища, защото то е пряко свързано с енергийната и националната сигурност на страната и с конкурентоспособността на икономиката. „Тази перспектива е записана в Интегрирания план „Климат – енергетика“, който – след одобрение от Европейската комисия – предстои да стане факт от началото на следващата година“, припомни енергийният министър. 

Въвеждането в експлоатация на два нови многокофови багера KWK 2000 и KWK 400 L в „Мини Марица-изток“ ЕАД на стойност 25,8 млн. евро се финансира по линия на Международния фонд „Козлодуй“ и със собствени средства на дружеството. След проведена открита международна процедура по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнител на дейностите е избран българо-полският консорциум „Famur – българска енергетика“. Багерите ще бъдат въведени в експлоатация на територията на рудник „Трояново – север“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема